prinsjes, dag.

Dit land: koninkrijk.
Wordt het een koning armer,
verbetert de staat.