uitstootvrije exploitatie.

Groene bedrijven
maken groene producten
geen groene aarde.